Valg af emissionsfaktor for infrarøde termometre.

For at kunne bruge et infrarødt termometer korrekt, så du også kan regne med de temperaturer som du måler, er det vigtigt at dit infrarøde termometer anvender den helt rette emissionsfaktor. Gør det ikke det, så kan du ikke regne med temperaturmålingerne!

Alle materialer som er varmere end det absolutte nulpunkt på -273 °C afgiver varme i form af et infrarødt lys. Jo højere temperatur, jo højere udstråling. Et infrarød termometer kan måle denne varmeudstråling, men da der er stor forskel på de forskellige materialers evne til at udstråle, ved samme temperatur (dette benævnes ofte emission), er det nødvendigt for det infrarøde termometer at kende overfladens emissionsfaktor, dvs. at vide hvor godt eller hvor dårligt måleemnets overflade er til at udstråle varme!

MEN, hvilke emissionsfaktorer passer så til hvilke overflader?

I tabellen herunder er emissionsfaktoren angivet for en lang række forskellige materialeoverflader.
Rigtig mange af de infrarøde termometre som findes på markedet, er fabriksindstillet til 0,95 idet denne faktor gennemsnitlig duer til de fleste materialer, men ønsker man en korrekt og en mere præcis måling, er det nødvendigt at ændre denne emissionsfaktor i termometret til den korrekte værdi. Køb derfor altid et infrarødt termometer som har en justerbar emissionsfaktor! (Termometre som har en fastsat emissionsfaktor på 0,95 vil kun kunne bruges til måling på bestemte materialers overflader!)

OBS! For nogle overflader er der dog i tabellen angivet et interval, idet disse overflader kan have en varierende faktor, alt efter om overfladen eksempelvis er blank eller ej! Ønsker man at vide den helt korrekte faktor for en bestemt overflade, er man nødt til at benytte et referencetermometer med en overfladeføler og med en god nøjagtighed. Hvis der eksempelvis er angivet et interval fra 0,60 til 0,80 i tabellen, så kan man starte med at indstille emissionsfaktoren til 0,70. Hvis der herefter er forskel på den målte temperatur på IR termometret i forhold til referencetermometret, ændres faktoren enten op eller ned, indtil de to termometre viser samme temperatur.

Ønsker du yderligere forklaringer vedrørende emissionsfaktorer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Overflade

Emissionsfaktor

Aluminium, eloxeret

0,55

Aluminium, oxideret
0,20 … 0,30
Aluminium, poleret

 0,05

Asfalt

0,90 … 0,98

Beton

0,88

Bronze, smeltet

0,60

Brød i ovn

0,88

Emaljelak, hvid

0,91

Fødevarer

0,90 … 0,95

Gips / Puds

0,80 … 0,90

Glas

0,90 … 0,95

Gummi (sort)

0,94

Hud (Menneske)

0,98

Hård gummi

0,95

Is, glat

0,92

Jern, oxideret (blank)

0,50 … 0,90

Jern, rusten

0,65

Jern, smedet

0,90

Jord

0,92 … 0,96

Kalk / Mørtel

0,89 … 0,91

Keramik

0,90 … 0,94

Kobber, sort oxideret

0,60 … 0,80

Kunststof

0,90

Lak (fernis)

0,80 … 0,95

Lak (mat)

0,97

Læder

0,75 … 0,80

Marmor

0,94

Murværk, oppudset

0,93

Pap

0,95

Papir

0,70 … 94

Plastik

0,85 … 0,95

Porcelæn, glaseret

0,95

Radiator

0,80 … 0,85

Sand

0,90

Sne

0,83

Sod

0,95

Sort overflade

1,00

Støbegods, blank

0,60 … 0,80

Støbegods, rå

0,94

Stålblik, rusten

0,85

Tagpap

0,90

Tegl

0,93

Tekstiler

0,80 … 0,95

Tin / rusten metal

0,85

Træ, natur

0,85 … 0,90

Vand

0,92 .. 0,96

HUSK at et infrarødt termometer alene kan anvendes til måling af overfladetemperaturer! Og en overfladetemperatur kan være meget forskellig fra den indre temperatur! Griller du f.eks. en frossen steg/bøf, så vil den måske vise en overfladetemperatur på 200°C, mens den indeni stadig kan være frossen!